top of page

SINING ON DEMAND 6.4

Ang Reach Gallery Museum

04_Mirroring Silhouette.jpg

Sinasalamin ang Silhouette. 2019. Acrylic, acrylic gouache, China marker, lahat ng lapis, puting ink pen, correction fluid, canvas collage, at Acrylic na balat sa Denim. 36" x48."

01_This Is Me.jpeg

Ito Ako . 2018. Acrylic, acrylic gouache, China marker, lahat ng lapis, puting ink pen, correction fluid, at Acrylic na balat sa Denim. 36" x48."

05_Sole Silhouette.jpg

Nag-iisang Silhouette. 2019. Acrylic, acrylic gouache, China marker, lahat ng lapis, puting ink pen, correction fluid, canvas collage, at Acrylic na balat sa Denim. 36" x48."

Panayam sa eksibisyon sa mga artistang nagpapakita, katulad nina Karl M Hipol, Gloria Wong kasama ang curator na si Cassidy Luteijn.

crop_page_1_SCN_0009.jpg
Art on Demand 6.4 Brochure Format_Page_3
Art on Demand 6.4 Brochure Format_Page_4
SCN_0006.jpg

Ang copyright para sa video at brochure ay napupunta sa The Reach Gallery Museum.

bottom of page